Technologia

Od 2010 roku sukcesywnie wdrażamy w naszej sieci technologie standardu IEEE 802.11n.

antena
Podstawowa różnica względem poprzednich standardów jest technologia MIMO (multiple-input multiple-output), jednoczesne wykorzystywanie wiecęj niż jednej anteny oraz toru (interfejsu) radiowego. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest jednoczesna transmisja w obu kierunkach i znaczna redukcja opóźnien w dostępie do medium transmisyjnego. Technologia ta w praktyce okazała się idealnym, niezawodnym i ekono-micznym rozwiązaniem dla zapewniania wielodostępu w technologii bezprzewodowej. Prędkości transmisji danych w tej technologii dochodzą do 300 Mbit/s.
router

wifi